Password root MySQL Webmin

Cara mengetahui password root MySQL Webmin. Buka jalur SSH kemudian jalankan perintah berikut: cat /etc/webmin/mysql/config|grep pass= Contoh hasilnya pass=jakarta123 Selesai. Semoga bermanfaat. Ada trouble seputar